- Norske kvinner føder nok barn til at frivillig barnløshet er uproblematisk

Norske kvinner føder færre barn enn for 50 år siden.

Hilde Susan Jægtnes (41) tok ikke et aktivt valg om ikke å få barn, det bare ble sånn og det syns hun er helt greit.
  • Silje Rønning Kampesæter
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over syv år gammel

Hilde Susan Jægtnes tok ikke et aktivt valg om ikke å få barn, det bare ble sånn og det syns hun er helt greit.

— Jeg har kjempet hardere for å få en jobb jeg trives med og jeg har vært veldig ensrettet med karrieren min de siste årene, så barn har kommet i bakgrunnen, sier Jægtnes.

I september skal den 41 år gamle manusforfatteren og poeten snakke om å være frivillig uten barn på Protestfestivalen i Kristiansand, hvor det overordnede temaet er «tabuer».

Elsker barn

Jægtnes innrømmer at hun har hatt drømmer om å få barn, og vært sammen med menn hun ønsket å få barn med, men ser det ikke som et tap at det ikke funket.

- Jeg kunne dratt til Danmark for å bli inseminert eller dratt på byen og blitt med en tilfeldig partysvenske hjem, men så mye betyr det ikke for meg, sier 41-åringen.

Jægtnes føler seg likevel ikke eksludert og legger til at de fleste venninnene hennes har barn og at hun blir invitert i både barnebursdager og andre barnearrangementer.

— Og jeg stiller opp og storkoser meg hver gang. Jeg tror man kan være en ressurs for barn, selv om man ikke selv har barn, forteller hun.

Ikke problematisk

Tove Ingebjørg Fjell er professor i kulturvitenskap ved Universitetet i Bergen og har forsket på kvinner som velger å ikke få barn. Hun sier det er flere grunner til at frivillig barnløshet - eller barnfrihet, et begrep med færre negative assosiasjoner - er tabu. En av dem er fordi det blir koblet opp mot å være egoistisk.

— Man blir sett på som en som ikke tenker på felleskapet og ikke tenker på de eldre, sier hun.

Fjell mener at slik fødselsstatestikken ser ut i dag så er ikke dette et problem.Ifølge Statistisk sentralbyråer fødselsoverskuddet (antall fødte minus antall døde) totalt sett gått ned i løpet av de siste 60 årene, noe som betyr lavere befolkningsvekst. De siste snart 30 årene har det likevel skjedd en økning igjen, samtidig er nettoinnvandringen viktigere for befolkningsveksten enn fødselsoverskuddet.

- Vi har gode fødselstall i Norge, noe som har sammenheng med at vi har gode økonomiske rammer rundt barnefødsel, sier professoren.

Hun legger til at hvis barnfrihet blir en veldig populær trend så kan man begynne å diskutere om lave fødselstall blir et stort problem.

— Det er slike problemer man ser i deler av Sør-Europa, sier Fjell.

Unormalt

Professor Fjell har også skrevet boken «Å si nei til meningen med livet? En kulturvitenskapelig analyse av barnfrihet» og sier en annen grunn til at å velge et liv uten barn er tabu er fordi det avviker fra normen.

- Å få barn er noe som veldig mange oppfatter som normalt og naturlig. Å velge bort barn anses av mange som unormalt og ingen vil være unormale, sier hun.

Som med andre temaer som er tabu, tror hun ikke dette blir mindre tabubelagt før flere velger det samme. Hun mener uansett man kunne hatt en annen type åpenhet om hvorvidt alle skal ha barn.

— Det er ikke nødvendigvis slik at alle i venninnegjengen vil, skal eller bør ha barn, og det å få barn går kanskje litt ofte på autopilot, sier Fjell.

- Svarthvit debatt

41 år gamle Jægtnes er frustrert over at man raskt kommer i en fiendeposisjon dersom man sier man ikke vil ha barn. Hun mener debatten blir fremstilt med én usympatisk og egoistisk part som velger et liv uten barn, og en varm og selvoppofrende part som velger et liv med barn.

- Det er paradoksalt at egoisme er blitt et rammende begrep brukt for å stemple frivillige barnløse i en tidsalder som kryr av selvsentrerte individualister både med og uten barn, sier Jægtnes

Hun vil heller være uten barn enn å ende opp med å leve et liv med feil livspartner.

— Det ser jeg som fengsel.

Tabu å like livet uten barn

Selv om tabu er temaet for festivalen Jægtnes skal tale på anser hun ikke selve barnfriheten som tabu, men det å fremelske det og å være utad positiv til det.

- Da utfordrer du normen og ingen vil vedgå at de kanskje har valgt feil, sier hun.

Jægtnes sier at når man ikke er med i klubben og ikke er i en posisjon til å dømme, får man mange betroelser. Hun snakker om sine anonyme informanter. De som i fortrolighet innrømmer at de har slitt med livsendringene barna medfører, som fødselsdepresjon og avbrytelser i karrieren. Noen innrømmer til og med at de angrer på å ha fått barn.

Hun etterlyser nå de naturlig motargumentene mot å få barn og mener folk kan tenke seg om to ganger før de ber noen forsvare valget de har tatt.

- Jeg spør ikke dem hvorfor de ofret alt de noen sinne trodde på for å få tre barn, legger hun til.

Les også:

Publisert