Einar Kringlen, professor i psykiatri, har snudd i spørsmålet om Anders Behring Breivik er tilregnelig.

I januar uttalte Kringlen i et intervju med Dag og Tid at han støttet konklusjonen til psykiaterne Synne Sørheim og Torgeir Husby om at Anders Behring Breivik er utilregnelig.

Men etter å ha sett ham i retten, sier Kringlen at han ikke har sett noen tegn til psykose.

— Anders Behring Breivik viser ingen tegn til psykose i retten og må erklæres tilregnelig, sier Kringlen til Dag og Tid.

- Et helt annet bilde

Kringlen har vært til stede i Oslo tingrett og selv sett og hørt på den terrortiltalte. Nå ser han annerledes på saken.

— Det var nyttig å høre og se hvordan den tiltalte oppførte seg. Det gir et helt annet bilde enn det du får ved å lese referat i avisene og det inntrykket jeg fikk av mannen fra den første rapporten, sier Kringlen.

Han mener de sakkyndige i den første rapporten ikke har tatt nok høyde for Breiviks ideologiske overbevisning, melder NTB.

— Alt er tolket i retning av vrangforestillinger. Men verdensbildet hans er ikke uten kontakt med denne verden. De sakkyndige i den første rapporten landet for lett på at forestillingene hans var bisarre, der andre kunne sett dem mer i sammenheng med det ekstreme politiske synet hans, sier professor Kringlen.

Dette er «svært oppsiktsvekkende» mener politisk redaktør i Aftenposten, Harald Stanghelle.

— For å forstå hvor oppsiktsvekkende det er, må man vite om hans helt spesielle posisjon i norsk rettspsykiatri. Han er nestoren. Han er den som har skrevet lærebøkene og har vært rettspsykiater i noen av de største sakene tidligere, sier Stanghelle til Aftenposten.no.

Kringlen gikk tidlig ut etter at han hadde lest hele den rettspsykiatriske rapporten til Husby og Sørheim og gikk god for den. Han mente den var solid og relevant.

Et vannskille i debatten

— Nå har Kringlen fulgt Breivik i retten i to dager og sier at det er ingen som er så psykotisk og scizofren som kan oppføre seg så adekvat, som Kringle sier, i retten. Dette er et slags vannskille i denne debatten, sier Stanghelle.

- Fire rettspsykiatere sitter og vurderer Bering Breivik i rettssalen hver dag, det er vel ikke slik at de ikke lar seg påvirke, blant annet av nestorer i sitt eget fag?

— Nei det er klart. Dette må gjøre et sterkt inntrykk, spesielt på Husby og Sørheim, som har skrevet rapporten. Han sier selv at han aldri har snudd før i en sak. Det legger styrke til argumentasjonen.

- Etter helgen skal den andre gruppen av sakkyndige legge frem denne tilleggsrapporten for retten. Den er kritisert av den rettsmedisnske kommisjonen. Hvofor er den viktig?

— Det går inn i arbeidet for å få godkjent den andre rapporten. Det er noe underlig at den første rapporten var den ingen innvendinger til, i den andre rapporten er de ute etter å finne feil. Slik viser kommisjonen at de har en del prestisje i dette, sier Stanghelle.

OPPSIKTSVEKKENDE: Det mener Aftenpostens Harald Stanghelle.
SCANPIX