Riksadvokaten imøtekommer dermed Oslo-politiets anmodning. Ansvaret for etterforskningen legges til politimesteren i Oslo.

«I tillegg skal politiet sette seg i forbindelse med to navngitte sakkyndige for nærmere vurdering av om det bør gjennomføres ny utredning av brannen i 300-seksjonen på Y-bor dekk på Scandinavian Star ca. kl. 14 — 15 den 7. april 1990. I så fall skal de to engasjeres som sakkyndige for å utføre en slik utredning. Hensikten er å gi svar på om denne brannen var en separat brann uavhengig av hovedbrannen, som startet ca. kl. 02:05 samme dag, eller om den oppsto som en følge av denne», heter det i en pressemelding fra Riksadvokatembetet.

Samtidig understreker førstestatsadvokat Harald Strand at verken riksadvokat Tor-Aksel Busch eller Oslo politidistrikt er inhabil i saken. Det er derfor ingen grunn til at saken skal etterforskes av andre enn Oslo politidistrikt.