Røde kommuner best på barnevern

Kommuner som styres av partiene på venstresiden prioriterer barnevern høyere en borgerlig styrte kommuner. Det kommer frem i en undersøkelse Telemarksforskning presenterte torsdag