Et nytt personnummerregister vil ha store konsekvenser, og omleggingen kan komme til å koste over 1 milliard kroner.

Et personnummer består av elleve sifre fordelt på to hoveddeler: En sekssifret fødselsdato og et femsifret personnummer som består av tre identitetssifre og to kontrollnummer.

Maks 500 pr. døgn

I praksis betyr dette at det kun kan gis 500 nye numre i løpet av et døgn, ifølge TV 2. I fjor ble det for første gang tildelt flere personnummer til innvandrere enn til nyfødte i Norge.

— Når det da nærmer seg 2040 vil flere datoer bli sprengt. Det vil da også bli et problem for de som er født i Norge, og at de da ikke lenger vil få med fødselsdatoen sin i personnummeret, sier prosjektleder Marianne Henriksen i Skattedirektoratet til kanalen.

Vurderer løsninger

Skattedirektoratet vurderer nå fire forskjellige personnummersystemer og vil i løpet av det kommende kvartalet levere sin endelige innstilling til Finansdepartementet.

Ambisjonen er å begynne innfasing på slutten av dette tiåret.