2013 blir nytt rekordår for asyl-ja

Aldri før har flere asylsøkere fått permanent opphold i Norge enn i 2013.