• Dette spedbarnet svevde mellom liv og død etter kraftig filleristing, men overlevde etter ti dagers intensivbehandling. . FOTO: Barneklinikken, Oslo universitetssykehus

50 babyer drept

Anslagsvis 50 babyer har omkommet i Norge de siste ti årene. Dette som følge av drap, mishandling eller omsorgssvikt.