Utsendelsen av afghanske Faizullah Muradi (22) tirsdag førte til sterke reaksjoner fra opposisjonen på Stortinget, og Solberg varslet allerede etter spørretimen onsdag at det kunne være aktuelt å se på regelverket.

Hun ville imidlertid da ikke kommentere om en regelendring ville komme den aktuelle tolken til gode.

Norske styrker

— Norge er opptatt av at de som gjør tjeneste for norske styrker i utlandet, skal behandles på en god måte, uttaler Solberg til NTB.

— Jeg ber derfor justisministeren gå gjennom praksis vedrørende bruk av Dublin-forordningen ved behandling av asylsøknader fra personer som tidligere har hatt et ansettelsesforhold til norske styrker i Afghanistan. Det betyr at man også må gjøre en vurdering av om personen som nylig ble uttransportert, skal få sin asylsøknad behandlet i Norge, fortsetter Solberg.

- Betyr mye

Tolken Faizullah Muradi jobbet for det norske Forsvaret i Afghanistan. Han sier selv at han er stemplet som forræder av Taliban, og at han blir truet på livet.

Den siste tiden har han oppholdt seg i Mandal. Natt til tirsdag ble han hentet av politiet for å bli satt på et fly til Roma, der han oppholdt seg da meldingen om statsministerens inngripen kom.

— Jeg er veldig, veldig glad. Dette betyr mye for meg, sier Muradi til NTB på telefon fra Italia.

— Jeg takker dem som har støttet meg og jobbet dag og natt, fortsetter han.

Ble avvist

Tolken forteller at han oppsøkte immigrasjonsmyndighetenes kontor onsdag for å få et sted å oppholde seg for natten, men at han ble avvist.

— De bare stengte døra, forteller Muradi, som gjennom sine norske støttespillere har fått husly hos en italiensk familie fram til torsdag.

Morten Ekeland, en av dem som har hjulpet Faizullah Muradi i Norge, sier det er et ufravikelig krav at tolken får være i Norge mens saken behandles på nytt. Dette er fortsatt ikke avklart.

Avslag

Saken til den afghanske tolken er behandlet av Utlendingsdirektoratet (UDI), som mener søknaden ikke skal behandles her i landet. Også i ankeinstansen Utlendingsnemnda (UNE) fikk han avslag. Årsaken er at han var to år i Italia før han kom til Norge og søkte asyl. I henhold til Dublin-avtalen skal asylsøknaden behandles i det første europeiske landet søkeren ankommer.

Så fort som mulig

Justisminister Anders Anundsen (Frp) opplyste onsdag ettermiddag at gjennomgangen av praksisen skal skje så fort som mulig.

— Jeg er helt enig med statsministeren i at de som gjør tjeneste for norske styrker i utlandet, skal behandles på en god måte. Justis- og beredskapsdepartementet vil gå gjennom den etablerte praksisen i slike saker og foreta de vurderingene statsministeren har tatt initiativ til, sier justisministeren.

UDI ønsket onsdag kveld ikke å kommentere den videre gangen i saken, men henviste til Justisdepartementet.