Hun viser til at rovviltforliket slår fast at beitenæring skal tilpasses rovviltforekomsten i prioriterte rovviltområder.

— Jeg mener det er viktig å ha gode løsninger for at slik tilpassing kan skje på en best mulig måte. I mange år har det blitt praktisert en ordning med omstillingsmidler i prioriterte rovviltområder, sier Sundtoft til Nationen.

Landbruks- og matdepartementet nedsatte sammen med Klima- og miljødepartementet en arbeidsgruppe som har levert en rapport med vurderinger av erfaringer med driftsomstillinger på grunn av rovvilt. Dette arbeidet førte til utarbeidelse av en forskrift som Miljødirektoratet sendte på høring i fjor. Sundtoft vil ikke love at dette kommer til å resultere i en egen omstillingspott, men hun er villig til å vurdere saken.

— Jeg vil ikke forskuttere budsjettspørsmål, men dette kan være et alternativ jeg vil vurdere nærmere, sier Sundtoft.

Norges Bondelag har uttrykt ønske om en egen pott til omstillingsmidler. (©NTB)