Legger frem ny trusselvurdering

Etterretningstjenesten, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) presenterer i dag en samlet vurdering av trusselbildet.