Onsdag meldte NRK at en sjubarnsfamilie fra Jordan blir sendt tilbake etter ni år i Norge. Familiefar Mohammed Fayez Alzangahry fortalte til norske myndigheter at familien var palestinere for å øke sjansene for opphold.

Advokat Arild Humlen har bred kjennskap til asylfeltet, blant annet etter sitt engasjement i sakene til mye omtalte Nathan (7) og Neda (12). I mars bestemte Oslo tingrett at Nathan får bli. Neda og hennes familie ble derimot sendt til Jordan i juni, kort tid før tingretten skulle vurdere utvisningsvedtaket.

Etterlyser tydelighet

— Det er regjeringens utydelighet som har skapt disse problemene. Så lenge det er uklart hvor grensen går for antall år som gir opphold, og hvordan hensynet til barnas beste skal brukes, vil det gi grobunn for stadig flere saker av lignende art. Denne uklarheten er det bare Stortinget og regjeringen som kan rydde opp i, sier Humlen til NTB.

Advokaten sier også at de kompliserte asylsakene gir hodebry for selv erfarne jurister. Selv reiser Humlen til Jordan i august for å forberede Neda og familiens sak mot Utlendingsnemda (UNE) i oktober, skriver VG.

I juni foreslo SV å gi oppholdstillatelse til alle asylbarn som har vært i Norge i minst tre år uten lovlig opphold, for å få en raskere behandling av de andre sakene. Målet er å hindre flere «Neda-saker».

Håndfull

— I tillegg må forskriften endres slik at det blir tatt større hensyn til barns beste og mindre til innvandringsregulerende hensyn, sa Audun Lysbakken til NTB den gang.

Advokat Humlen anslår at det bare er en håndfull asylsøkende familier som så langt har fått Norges-opphold som tilfellene i Nathan- og Neda-sakene.

— Jeg tror ikke uklarheten rundt asylsakene vil hindre nye familier å komme. De fleste vil forsøke å holde ut i håp om et positivt utfall, sier han.