— Dette er et sterkt signal til mennesker som ønsker å delta i terrorvirksomhet og krigføring, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne i en pressemelding.

Med dagens utvikling, blant annet med norske statsborgere som reiser til Syria, mener regjeringen at det er det viktig å se på hvilke tiltak som kan iverksettes for å motvirke radikalisering og terror.

— Vi vil derfor snu hver eneste stein for å finne nødvendige tiltak som vil virke mot radikalisering og ekstremisme, og vil derfor sette i gang en utredning om det bør innføres regler om tap der en statsborger opptrer sterkt til skade for statens vitale interesser eller frivillig har tjenestegjort i en fremmed militær tjeneste.

Enkelte andre land har innført lignende regler om tap av statsborgerskap. Det gjelder for eksempel Danmark, Nederland og Storbritannia.

Utredningen skal iverksettes så raskt som mulig. (©NTB)