Forlaget bekrefter overfor NRK.no at det vil bli gjort «noen få språklige endringer» i andreopplaget av boken.

I boken beskylder Marit Christensen forfatter Åsne Seierstad for å ha kommet på overraskende besøk til Breivik da hun lå på dødsleiet.

Forlagssjef Erling Kagge i Kagge forlag, som snart gir ut Seierstads bok «En av oss», har krevd at opplysningene må beklages og avkreftes offentlig.

NTB var mandag ettermiddag i kontakt med Kagge, men han hadde da ikke sett endringene Aschehoug har gjort og ville derfor ikke kommentere disse.

Kagge mener Marit Christensen tar grundig feil når hun i sin bok hevder at Breiviks mor kastet ut Åsne Seierstad under et besøk. Han kaller påstanden udokumentert og står fast på at Aschehoug må beklage overfor Seierstad og endre de delene av boken som omhandler henne.

— Sammenfatter versjonene

På bakgrunn av Kagges reaksjon har Aschehoug nå gjort enkelte endringer i boken. Men forlaget vil ifølge NRK.no fortsatt ikke beklage saken overfor Seierstad.

— Det ligger implisitt i teksten der vi kommenterer endringen, sier forlagsredaktør i Aschehoug Kari Spjeldnæs.

Hun understreker at det ikke er uvanlig å komme med endringer i nye opplag.

Endringene innebærer at enkelte påstander i boka i sterkere grad tilskrives Breivik og en anonym kilde, ifølge gjengivelser av endringene i flere nettaviser.

Blant annet heter det i det første opplaget at «Wenche ble fullstendig overrumplet». Dette vil bli endret til «Wenche ble fullstendig overrumplet, sa hun etterpå», i det andre opplaget.

Spjeldnæs skriver i en epost til NRK at endringene gjøres «for å gjøre Marit Christensens gjengivelse av hendelsesforløpet enda litt tydeligere». Hun mener endringene vil sammenfatte de to versjonene av hva som skjedde da Seierstad kom på besøk.

«Moren» framskyndet

Åsne Seierstads bok «En av oss» blir utgitt 11. november. Først var Marit Christensens bok «Moren» varslet utgitt 15. november, men Aschehoug ombestemte seg og slapp boka allerede torsdag i forrige uke.

Både forlaget og Christensen selv benekter at boka er fremskyndet på grunn av Seierstads bok.

Wenche Behring Breivik døde etter lengre tids sykdom i mars i år. Før hun døde, ønsket hun å stoppe Christensens bok. Men Aschehoug bestemte seg for å gi ut boka, til tross for Breiviks ønske.

Kari Spjeldnæs sa torsdag at forlaget ikke var i tvil om at det var riktig å gi ut boka etter at det hadde «funnet en form og ivaretatt den balansen vi mente var riktig».