Helseminister Bent Høie (H) sier til Dagbladet at han garanterer at både pasientenes rettigheter, forholdet mellom pasient og lege og legenes samvittighet skal ivaretas.

Endringen kommer i fastlegeforskriften, som er en del av helse— og omsorgsloven, og legene får reservere seg mot både henvisning til abort og aktiv dødshjelp. Det er imidlertid kun leger med en avtale om dette med kommunen som kan reservere seg.

En oversikt over hvilke leger som reserverer seg mot henvisning skal legges ut på nettsidene til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO).

For å løse utfordringene i små kommuner med få leger vil Høie la det være opp til kommunen å avgjøre om de vil inngå en avtale med lege som har reservert seg.

— Det kan kun gjøres hvis det finnes en annen lege lokalt som kan hjelpe disse pasientene. Dersom en pasient har oppsøkt en lege som har reservert seg, må legen skaffe en ny lege til pasienten innen ett døgn og sørge for at det ikke er langt å reise dit, sier Høie.

Det er ventet at forslaget får flertall i Stortinget, ettersom Høyre under regjeringssonderingene inngikk en avtale med Frp og Kristelig Folke om saken.