En delt redaksjonskomité la fram sin innstilling til landsmøtet søndag morgen. Sju av komiteens medlemmer — inkludert komitéleder Helga Pedersen - går inn for «en styrt avvikling av pelsdyrnæringen», mens et mindretall på fire ikke vil ha noe av dette i Arbeiderpartiets program.

I forslaget går Ap også inn for at omstillingsmidler for etablering av ny landbruksvirksomhet stilles til rådighet.

Landsmøtet skal stemme over forslaget senere søndag.