En ny undersøkelse viser at antallet kvinner som oppsøker krisesentrene har vært det samme fra 1983 og fram til i dag. Andelen minoritetskvinner har imidlertid økt, skriver Dagbladet..

Forsker Wenche Jonassen ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, tror omfanget av familievold sannsynligvis er det samme i dag som i 1983.

— Den store endringen fra 80-tallet er at krisesentrene har fått en langt større andel brukere med minoritetsbakgrunn. De norske kvinnene bruker ikke krisesentrene i like stor grad som tidligere, sier hun.

Tallene fra Kilden informasjonssenter for kjønnsforskning viser at hele 62 prosent av kvinnene som kommer til et krisesenter har minoritetsbakgrunn. En firedel av disse har blitt utsatt for vold av en norsk mann.

Jonassen tror at tallene viser at norske kvinner nå velger å gå ut av voldelige forhold tidligere enn før. Hun tror også at det nå er blitt mer akseptert og lettere å be sin egen familie om hjelp.

For minoritetskvinnene er situasjonen annerledes ettersom de gjerne har et mindre nettverk rundt seg og kommer fra kulturer der vold og overgrep ikke er grunn nok til å bryte ut av et forhold.