723 millioner ekstra på statsbudsjettet etter 22. juli

Departementene får 722,9 millioner kroner på statsbudsjettet for 2011 for å dekke inn de enorme utgiftene etter terrorangrepene 22. juli. Men enda mer kommer, og utgiftene på neste års budsjett blir betydelige.