WSJ viser i en kommentar torsdag både til Stoltenbergs radikale ungdomstid og til det de kaller hans farlige vrangforestillinger om både atomvåpen og behovet for vestlig avskrekking overfor Russland.

Avisa skriver at Norge i årtier har vært en nær partner for USA, men samtidig «domineres av en venstreorientert elite som er svært skeptisk til USAs lederrolle i verden og nærer farlige illusjoner om atomvåpen og vestlig avskrekking».

«Tidligere statsminister Jens Stoltenberg, den mest sannsynlige til å bli NATOs neste generalsekretær, står for disse motsetningene», skriver WSJs Sohrab Ahmari og uttrykker sterk tvil om han er en egnet kandidat til å lede forsvarsalliansen.

Stoltenberg er ikke den eneste ansvarlige europeiske politikeren som har tilbrakt ungdomstiden i «Europas venstreradikale febersump», skriver avisa og viser til Tysklands tidligere utenriksminister Joschka Fischer.

Men Ahmari mener altså at Stoltenbergs radikale syn kun er dempet med alderen, ikke helt lagt til side.

Etter avisas mening har Stoltenberg helt til det siste utvist et altfor rosenrødt syn på trusselen fra Russland.

Her viser WSJ til en tale Stoltenberg i 2010 holdt på NATOs toppmøte i Lisboa der han sa at NATO og Russland står overfor mange av de samme sikkerhetsutfordringene, og at dette best løses ved samarbeid.