Rådgiveren anbefalte de risikable aksjene til tolv kunder, flere av dem over 80 år. Fra mai 2012 til april 2013 beløp salgene seg til 2,2 millioner kroner, og aksjene var ikke en del av porteføljen rådgiveren hadde lov til å selge fra, skriver Aftenposten.

Etter at bankenes omdømme falt under finanskrisen for fem år siden, ble det blant annet opprettet en autorisasjonsordning for finansielle rådgivere.

Ordningen innebærer en kvalitetssikring av bankenes rådgiverkorps, og ved alvorlige brudd på god rådgivingsskikk kan autorisasjonen inndras, noe som skjedde første gang i august i år.

Det var rådgiverens arbeidsgiver som selv meldte ifra om forholdet. Siden har samtlige kunder valgt å reversere investeringene sine, og det er dermed finansbedriften hvor rådgiveren tidligere jobbet, som må bære risikoen i investeringene.

I behandlingen av saken skriver nemnda at rådgiverens handlinger «innebærer grove brudd på retningslinjen for god rådgivningsskikk», og understreker at det er nødvendig med en streng reaksjon av hensyn til «markedets integritet og bransjens omdømme».