Studentene anklager skolen for omfattende trakassering, blant annet ved at de skal ha blitt tvunget til å tale i tunger. Ansatte på skolen skal også ha beskyldt elevene «for å ha djevelens ånd i seg, og for å bedrive heksekunst», skriver Universitas.

Anklagene mot Oslo International Bible College (OIBC) kommer fram i et brev sendt til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). I brevet, som er signert av over halvparten av studentene, rettes det en rekke alvorlige beskyldninger mot fagskolen.

Ingen forklaring

Det er medlemmene i menigheten Regnbuen som har startet bibelskolen. Finn Henrik Larsen, pastor i Regnbuen og rektor ved OIBC, synes saken er ubehagelig.

— Jeg lurer på hvorfor ingen har sagt noe om tingene de er misfornøyde med. Vi var ikke kjent med brevets innhold før flere måneder etter at det ble sendt. Og disse klagene ble ikke tatt opp i studentrådet, sier han til Universitas.

Han har ingen forklaring på innholdet i brevet.

— Jeg har fått høre at de som signerte brevet ikke fikk lese hele brevet før de signerte. Når du ser på enkelte av klagene så er det også umulig at 70 studenter har opplevd alle disse tingene, sier han.

Tilsyn

NOKUT har hatt et møte med ledelsen i OIBC for å diskutere brevets innhold. De avventer nå resultatet fra et utvidet tilsyn som Kunnskapsdepartementet (KD) fører med skolen

Lars Vassbotten, avdelingsdirektør i KD, bekrefter at de ønsker en grundig redegjørelse fra OIBC, med svarfrist innen 1 september. Han sier at slike ekstraordinære tilsyn ikke er hverdagskost.

— I kun et par tilfeller har departementet sett behov for å åpne utvidet tilsyn, utover de årlige innrapporteringene, sier Vassbotten.