Seks av ti vil frata Oslo arbeidsplasser

Seks av ti spurte mener at det bør bli færre statlige arbeidsplasser i Oslo. De ønsker at arbeidsplassene blir flyttet til distriktene i stedet, viser en måling som Sentio har laget for Nationen.