— Vi jobber fortsatt for fullt med saken. Vurderingen av trusselen står ved lag, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST til NTB.

Han sier politiet har mottatt store mengder tips, og at de jobber med å gjennomgå disse.

— Vi har et stort informasjonstilfang som vi går igjennom og har en del informasjon vi prøver å verifisere. Det er fortsatt uavklarte spørsmål, som vi prøver å finne svar på, sier Bernsen.

Han ønsker ikke å kommentere om PST vet hvem som står bak trusselen, eller hvor disse oppholder seg.

PST sa søndag at terrortrusselen mot Norge fortsatt er alvorlig, men «noe redusert». Tirsdag startet politiet en nedtrapping av sin økte beredskap.

Politidirektoratet har kalt inn til pressekonferanse om trusselsituasjonen klokken 16.

- Normal bemanning

Politiet reduserer fra i dag beredskapen i forbindelse med terrortrusselen, opplyste politidirektør Odd Reidar Humlegård på en pressekonferanse i går ettermiddag. Han informerte da om at politidistriktene fikk en ny operasjonsordre mandag klokken 18.

- Det blir fortsatt bevæpning av politiet, men vi gir føringer for at synlig tilstedeværelse av politi skal tas ned og reduseres, sa politidirektøren.

Politimester Geir Gudmundsen i Hordaland politidistrikt sier at det vil bli færre synlig væpnet politi på Bergen lufthavn, Flesland og på jernbanestasjonen.

- Vi går mot en mer normal bemanning. Men reisende må fortsatt påregne strengere innreisekontroll enn normalt, sier han.

Kostet millioner

Humlegård opplyste at den økte beredskapen har kostet flere titalls millioner kroner bare innen politiet. Gudmundsen sier at han ikke har et tall på hva beredskapen har kostet her lokalt.

- Økonomien får vi ta når dette er avklart. Politidirektoratet har sagt at dette skal behandles sentralt, så får vi se. Vi er ikke lovet penger, sier han.

Utrykningspolitiet kan fortsatt brukes i politidistriktene til vakt, patrulje og observasjonsarbeid, noe de har vært brukt til de siste dagene.

- Vi dreier fokus i politiet mer over på etterretning og analyse og grense- og utlendingskontroll, sier Humlegård.

Han påpeker at politiet skal kunne trappe raskt opp igjen om trusselbildet endres. Politiets nasjonale beredskapsressurser, som politiets beredskapstropp, bombehunder og politihelikopter, holdes på samme nivå. Også bistandsressursene fra Forsvaret opprettholdes på samme nivå.

Fortsetter grensekontroll

Politiet vurderer nå trusselnivået som lavere enn tidligere på bakgrunn av den siste trusselvurderingen PST la frem. Det vil fortsatt bli foretatt grensekontroller.

- Budskapet er at folk må reise som normalt. Hvis det foregår kontroll, kan det ta noe mer tid, sier seksjonssjef for internasjonalt politisamarbeid i Politidirektoratet, Jon Ståle Stamnes.