— Jeg er fullt fokusert på studiene. Målet er å jobbe i barnevernet med vanskeligstilte ungdommer, sa Betew da han torsdag møtte i Borgarting lagmannsrett i Oslo for å overbevise retten om at han kan prøveløslates fra forvaring.

Med flere av sine nærmeste på tilhørerbenken forklarte Betew seg lavmælt, men full av selvtillit, om planene for sitt nye liv og studiene i fengslet. 35-åringen ønsker ta en bachelorgrad i sosiologi.

Blir han løslatt er planen å flytte hjem til foreldrene i Oslo og fortsette studiene, kunne han fortelle retten.

Nektet å samarbeide

Asker og Bærum tingrett kom i april til at Betew kunne løslates på spesielle vilkår. Påtalemyndigheten anket, og begjæringen om løslatelse behandles derfor på nytt i lagmannsretten.

Nokas saken823 copy_1d7ad1ck106727e2f44km7ffa.jpg

Psykiater Randi Rosenqvist ved Ila fengsel, der Betew soner, har foretatt en risikovurdering av Betew og har konkludert med at det ikke er betryggende at han løslates. Betew har nektet å snakke med henne og fikk spørsmål om hvorfor i retten torsdag.

— Jeg har ikke noen psykiske problemer, ingen rusproblemer. Hvorfor skal jeg da snakke med en psykolog eller psykiater, svarte Betew.

Endret forklaring

Betew forklarer seg i dag annerledes om sin deltakelse i Nokas-ranet enn han gjorde under hovedforhandlingene i ting- og lagmannsretten. Der nektet han straffskyld. Nå innrømmer han at han var med å planlegge ranet og har et medansvar for det. Men han fastholder at han ikke var med på selve ranet, men trakk seg en uke før. Grunnen skal være at han ble uenig med David Toska om deler av planleggingen, forklarte han i retten torsdag.

Om han visste hvor de vel 50 millioner kronene av Nokas-utbyttet som fremdeles er på avveie befinner seg, svarte han:

— Jeg har ikke peiling på hvor de pengene er, og det bryr meg heller ikke. Penger har ødelagt for mye for meg.

Skulle retten komme til at det ikke er gjentakelsesfare, trenger ikke det bety at Betew blir løslatt. Fredag sa Eidsivating lagmannsrett nei til å løslate Kjell A. Schumann, som også fikk forvaring etter Nokas-ranet. Retten kom til at det ikke var gjentakelsesfare, men viser blant annet at til en prøveløslatelse vil innebære en meget stor overgang for Schumann, som til nå har sonet under svært restriktive forhold. Retten peker også på Schumanns rolle under Nokas-ranet og tidligere kriminell aktivitet.

Uenige om lovtolkning

Eidsivating lagmannsretts vurdering er helt i tråd med argumentene fra aktor, statsadvokat Tormod Haugnes, som også er aktor i Betews løslatelsessak. Betews forsvarer, advokat Marius Dietrichson, mener at statsadvokaten forsøker å endre innarbeidet praksis for løslatelse i forvaringssaker. Han viser til at det har vært vanlig praksis at det skal være nærliggende gjentakelsesfare for å avslå en begjæring om prøveløslatelse.

— Nå mener Haugnes at andre samfunnsmessige momenter også skal trekkes inn, og han nådde altså fram i Schumanns sak, sier Dietrichson.

Haugnes avviser at han forsøker å endre loven.

— Her er det snakk om en forståelse av den, sier statsadvokaten.