• FS00006486.jpg FOTO: FOTO: KIM NYGÅRD

52 barnevernsbarn utsatt for grove overgrep

Fra år 2000 frem til i dag er 42 offentlig oppnevnte verger dømt for overgrep.