Beklaget i tur og orden

Norges nåværende og tidligere polititopper fikk hard medfart i Stortinget. De beklaget etter tur at politiet sviktet etter terrorangrepet 22. juli 2011.

BEKLAGET: Tidligere politidirektør Ingelin Killengreen.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ti år gammel

De tidligere politidirektørene Ingelin Killengreen og Øystein Mæland innrømmet svikt på flere områder under Stortingets høring om Gjørv-kommisjons rapport. Mæland erkjente at han «ikke hadde peiling» på politiets terrorplanverk.

— Som politileder i mange år har jeg et ansvar for at vi sviktet på flere områder, sa assisterende politidirektør Vidar Refvik.

Knuste evalueringen

Men det var ikke bare håndteringen av selve terroraksjonen som ble kritisert i Stortinget. Også Politiets egenevaluering – Sønderland-utvalget – ble gått etter i sømmene. Og Øystein Mæland måtet innrømme at det var hans ansvar at utvalget fikk et så snevert mandat at rapporten ikke omhandlet den massive svikten Gjørv-kommisjonen senere avdekket. Det ble slått fast i en konfronterende runde i utspørringen fra kontroll- og konstitusjonskomiteens medlem, Per Kristian Foss (H):

- Var mandatet til Sønderland greit?

— Jeg ser svakheter i mandatet.

- Kunne du fastsatt et annet mandat?

— Ja, svarte Mæland.

Misforståelse

Han erkjente også at «det er flere av evalueringens konklusjoner det kan stilles spørsmål ved. Jeg skulle gjerne sett at evalueringsrapporten hadde vært mer åpen på flere av konklusjonene.»

Trine Skei Grande (V) påpekte eksempelvis at Sønderland-utvalget listet opp fire årsaker til at Storøya ble valgt som oppmøtested for Beredskapstroppen og politiet foran aksjonen på Utøya. Gjørv-kommisjonen avdekket at politiet samlet seg ved Storøya på grunn av en misforståelse.

Les også

Grilles om hvorfor Forsvaret ikke ble satt inn tidligere

Les også

- Det er f... meg krig

Gjørv-kommisjonen avdekket også at Politidirektoratets planverk for sabotasje og terrorhandlinger ikke ble iverksatt den 22. juli.

Vidar Refvik og Øystein Mæland måtte forklare seg i detalj om dette i dag.

Mæland hadde helt nylig tatt over som politidirektør, og hadde ferie da bomben smalt. Refvik satt på t-banen og ble raskt varslet og returnerte til Politiditrketoratet hvor han ble møtt av informasjonssjefen i Justisdepartementet med beskjed om å møte opp i Regjeringene Kriseråd. Omtrent samtidig kom Mæland på jobb. De avtalte at den ferske direktøren skulle lede troppene i direktoratet, mens Refvik – uten å drøfte det med sjefen – dro til kriserådet. Der var han til midnatt.

Mæland forklarte så hva som skjedde i direktoratet:

— Ingen i staben opplyste om terrorplanverket. Det ble ikke tematisert i staben. Det er naturligvis en svakhet at man har et planverk som ikke ble iverksatt, sa Mæland. Selv ante han ingenting om planverket:

— Du har sagt at du ikke hadde peiling på hva som skulle foregå i stabsrommet. Hvor operativ var du egentlig? ble han spurt under utspørringen.

Les også

Killengreen: - Vi ble detaljstyrt

Les også

Journalist varslet PST-sjefen om bomben i Regjeringskvartalet

— Jeg vedkjenner meg formuleringen. De spesifikke planverkene hadde jeg ikke satt meg inn i.

Vidar Refvik tok kraftig selvkritikk på at han, som erfaren politileder, ikke oppholdt seg i direktoratet og at han ikke drøftet iverksettelse av terrorplanverket med Mæland:

— I ettertid er det klart at jeg burde snakket med Øystein Mæland om dette, sa Refvik.

For stor og komplisert

Ingelin Killengreen, som i dag er departementsråd i Fornyingsdepartementet, ga en tredelt forklaring på hvorfor ting gikk galt 22. juli:

— IKT-systemene ar utdaterte, det var kommunikasjonssvikt i nødnettet og planverket ble ikke satt i verk.

— Terrorsaken var så stor og komplisert at ting ikke gikk som det skulle, forklarte Killengreen.

BEKLAGET: Tidligere politidirektør Øystein Mæland.
BEKLAGET. Tidligere Kripos-sjef, Odd Reidar Humlegård, nåværende politidirektør.
Publisert: