Vil skjemavelde til livs

Regjeringen erstatter skjemaer med AltinnII.