Seks år for voldtekt

Kvinnen ble livstruende skadd etter voldtekten.