- Modellene bør vite hva de går til

Med nettavisene øker bruken av illustrasjonsfoto. Ikke alle modeller skjønner omfanget.