- Underlivssjekk for alle jenter

Sosialistisk Venstrepartis helsepolitiske talskvinne Inge Marta Thorkildsen vil ha tvungen underlivssjekk av alle jenter, også etnisk norske.