Seiler videre uten klimakutt

Skipsfarten slipper unna strenge krav om utslippskutt de neste årene. Norge lider nederlag i en av fanesakene på klimatoppmøtet.

Publisert Publisert

I DET BLÅ: Skipstrafikk utenfor klimametropolen København. FN-toppmøtet vil likevel ikke vedta noen tallfestede mål for CO2-utslipp fra verdensflåten. Foto: Håvard Bjelland

  • Atle Andersson
iconDenne artikkelen er over ti år gammel

Internasjonal skipsfart er i dag fritatt for utslippsforpliktelser, selv om verdensflåten står for utslipp av 1,1 mill. tonn CO2 årlig.

Det er mer enn klimagassutslippene til land som Storbritannia og Canada til sammen.

I går skulle demonstranter etter planen gjennomføre en blokade av havnen i København for å protestere mot skipsfartens klimagassutslipp. Men aksjonistene kom ikke i nærheten av havneområdet før de ble stanset av store politistyrker.

I det blå

Norge har i årevis hatt tiltak for skipsfarten som en hovedsak i klimaforhandlingene. Nå ser København-møtet ut til å ende opp med enda en utvannet avtaletekst for den maritime sektoren.

Like før han reiste til klimatoppmøtet sa miljø— og utviklingsminister Erik Solheim til BT at Norge, som verdens femte største skipsfartsnasjon, blir lyttet til i nettopp denne delen av klimaforhandlingene.

Men så langt har utbyttet for den norske forhandlingsdelegasjonen vært magert.

For Norge har det lenge vært et mål å få et tallfestet mål for utslippskutt i en ny klimaavtale på København-møtet. Det blir det ikke.

Overlatt til IMO

Nå viser det seg også at et norsk avtaleutkast som klart sier at skipsfarten må ta sin andel av kuttene for å oppnå togradersmålet, er forkastet under forhandlingene i København.

Det bekrefter forhandlingsleder, statsråd Hanne Bjurstrøm, overfor BT.

Nå ligger det på bordet et enda mindre forpliktende forslag der man ber FNs sjøfartsorganisasjon IMO om å vedta ambisiøse tiltak for utslippskutt fra sektoren. - Dette skal gjelde alle skip, uansett hvor de er registrert i verden, sier Bjurstrøm.

Miljøvernere frykter et slikt utfall vil bety nye år med klimagassutslipp fra de 100.000 skipene som seiler på de syv hav.

IMO oppfattes av mange kritikere som et rent bransjeorgan for internasjonal shipping. Den omstendelige vedtaksprosessen i organisasjonen gjør også at land kan drive uthalingstaktikk i årevis hvis de ser seg tjent med å blokkere nye tiltak.

Dropper EU-krav

— IMO har ikke løftet en finger siden 1997, da Kyotoprotokollen overlot til sektoren selv å regulere CO2-utslippene. Vi kan ikke vente tolv nye år på at skipsfarten skal ta sitt klimaansvar, sier Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund.

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV) avviser at IMO er en bremsekloss i klimaarbeidet.

— Jeg har hørt kritikken, men jeg mener den er urimelig. De samme landene som er med i denne organisasjonen er med i FN. IMO har også gjennomført en serie viktige miljøtiltak den siste tiden, sier Solheim.

I et posisjonsnotat skriver IMO at organisasjonen forventer den samme tillit fra verdenssamfunnet under København-forhandlingene, som den fikk under klimamøtet i Kyoto i 1997.

Vil ha kvotehandel

Norge jobber for at det skal innføres et system for handel med utslippskvoter for skipsfarten, mens Danmark går i bresjen for innføring av drivstoffavgift.

Danmarks klimaminister Connie Hedegaard uttalte til BT før København-møtet at avgift på bunkers kan gi inntekter på opptil 70 milliarder kroner årlig, midler som skal øremerkes klimatiltak i utviklingsland.

— Det er ikke særlig logisk at en verdensomspennende transportsektor som skipsfart er utelatt fra en global klimaavtale slik tilfellet er i dag, sa Hedegaard, som også er klimatoppmøtets president.

Ministerkollega Erik Solheim er klar på at skipsfarten må få konkrete utslippsforpliktelser etter 2012.

— Norskeide skip slipper ut nesten like mye som resten av Norge til sammen. Selv om skipsfarten effektiviseres kraftig, så gjør den store økningen i verdenshandelen at utslippene likevel fortsetter oppover, sier Solheim.

Likt for alle

Han påpeker også at de fleste skip i verden er registrert i utviklingsland.

— Det vil være helt umulig å tenke seg at et skip registrert i Panama eller Liberia skal være mindre forpliktet til å redusere utslippene sine enn skip som er registrert i Norge. Her må alle stilles likt, sier Solheim.

Klimatiltak vil presse transportkostnadene oppover. – Denne prisøkningen vil i siste omgang måtte bli betalt av forbrukerne, sier Peter Hinchcliffe, direktør i International Chamber of Shipping til lloydslist.com.

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. Forhandlinger i stampe

STANSET AV POLITIET: Mer enn to hundre demonstranter ble anholdt av politiet da de i går skulle forsøke å blokkere deler av havneområdet i København. Foto: Håvard Bjelland

BT anbefaler

Ble klappet inn i garderoben: – Vi er Brann. Vi skal være et topplag.

Slik var Ballspark-sendingen.

LES SAKEN
  1. Klima