• I DET BLÅ: Skipstrafikk utenfor klimametropolen København. FN-toppmøtet vil likevel ikke vedta noen tallfestede mål for CO2-utslipp fra verdensflåten. FOTO: Håvard Bjelland

Seiler videre uten klimakutt

Skipsfarten slipper unna strenge krav om utslippskutt de neste årene. Norge lider nederlag i en av fanesakene på klimatoppmøtet.