Skarp kritikk av staten i Krekar-dommen

Selv om staten vant over mulla Krekar i utvisningssaken, får den likevel kritikk i dommen fra Høyesterett. Norske regler kan være i strid med menneskerettighetene.