Flere blir syke av flått

I fjor var det rekord-mange som ble smittet av flåttsykdommen Lyme borreliose, hele 200 flere enn for fem år siden.