NHO vil ikke tallfeste klimakutt

Næringslivets Hovedorganisasjon mener det er for tidlig for Norge å tallfeste mål for klimakutt.