Flytter norsk ambassade fra Tunisia til Algerie

Utenriksdepartementet legger ned den norske ambassaden i Tunisia og flytter til Algerie etter ønske fra Statoil.