NOKAS-kjennelsen kl. 10

Juryens avgjørelse om skyldspørsmålet i NOKAS-saken blir kunngjort i dag klokken ti.