- Høgfartstog er god distriktspolitikk

Høgfartstog i Noreg kan bidra til ny vekst i distrikta, og dermed halda att folkestraumen mot byane. Det meiner ekspertar frå Deutsche Bahn.