1G er nå 72.881 kroner

Trygdeoppgjøret er i havn, og grunnbeløpet øker fra 70.256 til 72.881 kroner.