Fortsatt varetekt for Thendrup

Høyesteretts kjæremålsutvalg har bestemt at NOKAS-tiltalte Thomas Thendrup fortsatt må sitte i varetektsfengsel. Foreløpig gjelder fengslingen til 16. februar.