- Mer miljø i Nasjonal Transportplan

– Avinor og Jernbaneverket må planlegge fremtiden med tanke på at Stortinget kan komme til å vedta høyhastighetstog, sier Øyvind Halleraker.