Ville ta abort, måtte se på foster

En lege har fått en kraftig advarsel for uforsvarlig legevirksomhet av Helsetilsynet etter at han ba en abortsøker se på fosteret på ultralydskjermen.