Folkehelseinstituttet går god for laksen

Nasjonalt folkehelseinstitutt går god for oppdrettslaksen. I går stoppa det sterke kursfallet i oppdrettsaksjane opp.