Kontantstøtte taper for barnehage

Tallet på mottakere av kontantstøtte er halvert på åtte år. I Bergen er nedgangen dobbelt så stor som i Oslo.