EU avgjør norsk fartsgrense

Samferdselsdepartementet ser seg nødt til å skuffe to trafikanter som vil at det skal bli tillatt å kjøre fortere enn 45 km/t med moped. Et EU-direktiv og EØS-avtalen hindrer endring av fartsgrensen.