Sikrer seg mot overvåking

Store norske selskaper frykter overvåking og forsøker å sikre seg mot det. Politiet er redd for økt bruk av teknisk utstyr til avlytting.