Kvinnekrim seksdoblet siden 1980

Antallet kvinner som er straffet for forbrytelser har økt kraftig de siste 25 årene. Økt likestilling gis skylden.