Få som kan hjelpe

Det finnes knapt synspedagoger i skolen i dag.