Staten, ikke bedriftene skal betale

Høyre vil ha omsorgsfri, men unnlater å sende regningen til arbeidsgiverne.