Kakekast til Høyesterett

Finansminister Kristin Halvorsen (SV) ble satt ut av spill en time. For det må kakekaster John Waagaard sone en måned i fengsel, mener Borgarting lagmannsrett.