• FOTO: rune berentsen

- Ingen effekt av rusforebygging

Ungdommene bruker like mye rusmidler og skader seg like ofte etter holdningsarbeid i skolen.